Strefa Zdrowia

Badania diagnostyczne

USG serca (Echo serca)

dr n. med. Małgorzata Tomyn-Drabik

Przyjmuje: czw. 15.30-18.00

Jest absolwentką AM w Krakowie; doktorat pt. ”Diagnostyka kliniczna i echokardiograficzna guzów serca u dzieci” obroniła w 2001r., a specjalizację w zakresie kardiologii ukończyła w 2002 roku.Od 1990 roku zajmuje się kardiologią dziecięcą, pracując w Pracowni Echokardiografii Centrum Zdrowia Dziecka. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w echokardiograficznym monitorowaniu interwencyjnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Posiada certyfikat z echokardiografii dziecięcej.Odbyła staże zagraniczne w zakresie badań echokardiograficznych, zwłaszcza badania przezprzełykowego w Medizinische Hochschule Hannower i w Londynie. Jest autorką i współautorką licznych doniesień w zakresie kardiologii dziecięcej, a zwłaszcza badań echokardiograficznych u dzieci, w kraju i za granicą, a także autorką rozdziału w podręczniku „Kardiologia dziecięca”. Opinie o dr Tomyn-Drabik w serwisie znanylekarz.pldr n. med. Magdalena Rostek

Przyjmuje: pt. 17.00-18.30