Strefa Zdrowia

Poradnie dla dzieci

Kardiolog dziecięcy

dr n. med. Małgorzata Tomyn-Drabik

Jest absolwentką AM w Krakowie; doktorat pt. ”Diagnostyka kliniczna i echokardiograficzna guzów serca u dzieci” obroniła w 2001r., a specjalizację w zakresie kardiologii ukończyła w 2002 roku.Od 1990 roku zajmuje się kardiologią dziecięcą, pracując w Pracowni Echokardiografii Centrum Zdrowia Dziecka. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w echokardiograficznym monitorowaniu interwencyjnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Posiada certyfikat z echokardiografii dziecięcej.Odbyła staże zagraniczne w zakresie badań echokardiograficznych, zwłaszcza badania przezprzełykowego w Medizinische Hochschule Hannower i w Londynie. Jest autorką i współautorką licznych doniesień w zakresie kardiologii dziecięcej, a zwłaszcza badań echokardiograficznych u dzieci, w kraju i za granicą, a taże autorką rozdziału w podręczniku „Kardiologia dziecięca”. Opinie o dr Tomyn-Drabik w serwisie znanylekarz.pl

Kardiolog to lekarz specjalista zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem. Kardiolog skupia się nie tylko na wrodzonych i nabytych chorobach serca, ale także zajmuje się układem krążenia i bliskimi sercu naczyniami krwionośnymi.

Do specjalnych zadań w pracy kardiologa zalicza się: rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych chorób serca, układu krążenia, bliskich sercu naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego, wsparcie i prowadzenie podczas rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia, badanie serca przy pomocy ultradźwięków, diagnostyczne cewnikowanie serca.

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.