Strefa Zdrowia

Poradnie dla dzieci

Neuropsycholog

Neuropsycholog jest specjalistą łączącym wiedzę medyczną i psychologiczną, badającym i opisującym relacje pomiędzy układem nerwowym a funkcjonowaniem procesów poznawczych człowieka. Jego wiedza służy lepszemu rozumieniu schorzeń neurologicznych i psychicznych, zapobieganiu im i terapii.

Stosowane przez niego działania są głównie kierowane do grupy osób z organicznym uszkodzeniem mózgu i zaczynają sie od diagnozy służącej umożliwiające określeniu dysfunkcji w różnych obszarach funkcjonowania. Na tym etapie neuropsycholog może podjąć terapię neuropsychologiczną lub skierować pacjenta na konsultację z innym specjalistą (np. lekarzem neurologiem lub psychiatrą), by zastosować najbardziej właściwy posób pomocy. Neuropsycholog oferuje pomoc przede wszystkim osobom, które doznały zaburzenia funkcjonowania mózgu, co może wpływać na: pamięć, uwagę, zdolności komunikacji, orientację w otoczeniu, język, rozumienie, uczenie się. Sytuacjami pogarszającymi funkcjonowanie mózgu są: urazy głowy (czaszkowo-mózgowe), udary, procesy otępienne.

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.