Strefa Zdrowia

Poradnie dla dzieci

Onkolog dziecięcy

prof. dr hab. med. Danuta Perek - Specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej.

Konsultacje specjalistyczne w zakresie:
wszystkich nowotworów złośliwych u dzieci
- Guzy mózgu,
- Chłoniaki,
- Guzy Wilmsa,
- Neuroblastoma,
- Nowotwory tkanek miękkich i kości,
- Nowotwory jajnika, jąder, oka, wątroby,
- Zmiany nowotworopodobne :
Histiocytoza,
Zmiany w kościach ( torbiele, wyrośle, włókniaki i inne nowotwory łagodne),
- Zmiany naczyń krwionośnych i chłonnych ( naczyniaki, malformacje naczyniowe),
- Znamiona barwnikowe.

Onkolog zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób nowotworowych.

  Do onkologa należy się wybrać w razie pojawienia się następujących objawów:
 • przewlekła gorączka o nieznanej przyczynie
 • utrata masy ciała w szybkim tempie u osoby, która nie odchudza się
 • krwawienia z przewodu pokarmowego lub innych części ciała o nieznanej etiologii
 • przewlekłe zaparcia i biegunki
 • długotrwała chrypka bez związku z infekcją
 • brak apetytu
 • przewlekłe zmęczenie, brak siły
 • duszność
 • wyczuwalny guz przez powłoki skórne
 • powiększone węzły chłonne, bez związku z infekcją
 • niedokrwistość w badaniach laboratoryjnych, pomimo wcześniejszej suplementacji żelazem
 • nawracające infekcje zajętego przez nowotwór układu/narządu
 • ból
 • gromadzenie się płynu w jamach ciała (co uwidoczni diagnostyka obrazowa)

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.

ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ

Профессор, доктор медицинских наук Данута Пэрек - специалист в области педиатрии, онкологии и детской гематологии.

Консультации злокачественных опухолей у детей:
- опухоль головного мозга,
- лимфомы,
- опухоль Вильмса (нефробластома),
- нейробластома,
- опухоли костей и мягких тканей,
- опухоли яичников, яичек, глаза, печени,
- опухолеподобные изменения:
гистиоцитоз,
костные изменения (кисты, наросты, фибромы и другие доброкачественные опухоли),
- изменения в кровеносных и лимфатических сосудах (гемангиома, сосудистые мальформации),
- пигментные родимые пятна.

Онколог занимается профилактикой, распознаванием и лечением онкологических заболеваний.

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.