Strefa Zdrowia

Poradnie dla dzieci

Psycholog dziecięcy

Dr n. hum. Justyna Korzeniewska – psycholog dziecięcy.

Pracuje w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie pomocą dzieciom ciężko chorym i niepełnosprawnym, w tym niewidomym, niesłyszącym, głuchoniewidomym, niepełnosprawnym intelektualnie, z zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi (neurofibromatoza, stwardnienie guzowate, padaczka) oraz chorobami przewlekłymi.

Konsultacje psychologiczne obejmują:
- ocenę możliwości rozwojowych dziecka;
- ocenę funkcjonowania emocjonalnego dziecka;
- prognozę dalszego rozwoju;
- diagnozę trudności szkolnych;
- zalecenia dotyczące możliwości stymulacji rozwoju i oddziaływań korekcyjnych;
- badania testowe (w zależności od potrzeb);
- poradnictwo wychowawcze i szkolne;
- terapię rodzinną, głównie w zakresie adaptacji do trudnej sytuacji choroby lub niepełnosprawności dziecka. Możliwość uzyskania pełnego odpisu konsultacji psychologicznej z zaleceniami (płatne odrębnie).

Sesja trwa 55 minut

Cennik:
Spotkanie diagnostyczne i badania testowe: 280 zł
Spotkanie terapeutyczne oraz poradnictwo wychowawcze i szkolne: 120 zł
Przygotowanie pełnego odpisu konsultacji z zaleceniami: 100 zł

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.

mgr Joanna Kłyszejko - psycholog

Psycholog (ukończone studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna). Od 2003 r pracuje w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz terapią i wspomaganiem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego po wiek gimnazjalny.W Centrum Medycznym Strefa zdrowia zajmuje się:
- oceną rozwoju psychoruchowego dziecka do lat 3, - diagnozą dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z trudnościami w nauce, trudnościami z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, dzieci nadpobudliwych, mających problemy z koncentracją uwagi, - udziela porad rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych, - terapia psychologiczna dzieci mających problemy w sferze emocjonalnej, mogące manifestować się zmianami w zachowaniu dziecka, nastroju.

Cennik:
Pierwsza wizyta: 150zł/55 minut,
Kolejna wizyta: 120zł/55 minut,
Badanie testem inteligencji WISC R: 250zł,
Pisemna opinia psychologiczna: 100zł.

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.

mgr Anna Bernatowska - psychoterapeuta, psycholog

Przyjmuje: czwartek 17.30-19.00

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.

Konsultacje, pomoc psychologiczna i wsparcie dla rodziców mających problemy wychowawcze. Psychoterapia dzieci od 16 roku życia.

Psycholog dziecięcy zajmuje się nie tylko ciężkimi klinicznymi "przypadkami". Jest często osobą, która z pozoru bardzo trudne sytuacje rodzinne pokaże z innej perspektywy - z perspektywy potrzeb rozwojowych i możliwości dziecka i rodziców. Dzięki temu zachowania poszczególnych członków rodziny mogą stać się bardziej zrozumiałe i akceptowalne, a codzienne relacje w rodzinie bardziej satysfakcjonujące.

  Wizyta u psychologa jest wskazana w celu uzyskania pomocy dziecku mającemu problemy związane z:
 • trudnościami w szkole
 • trudnościami w relacjach rówieśniczych
 • zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi
 • konfliktami rodzinnymi
 • zaburzeniami snu
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzeniami nastroju (depresja)
 • zaburzeniami lękowymi i fobiami
 • zaburzeniami stresu pourazowego