Strefa Zdrowia

Poradnie dla dorosłych

Psycholog

mgr Anna Bernatowska - psychoterapeuta, psycholog

Przyczyny cierpienia i sposoby przeżywania go są różne, ale zawsze wiążą się z silnymi i często trudnymi stanami emocjonalnymi, które mają wpływ na sposób zachowania i relacje z innymi. Psychoterapia daje możliwość poukładania w sobie chaosu jaki niesie ze sobą każda trudniejsza chwila i kryzys, odnalezienia ich źródeł i nowych, lepszych sposobów radzenia sobie.

Pomagam osobom cierpiącym z powodów:
• depresji,
• lęków,
• obniżonego nastroju,
• stresu,
• zaburzeń nerwicowych,
• zaburzeń odżywiania się,
• braku satysfakcji w różnych obszarach życia,
• przeżywającym kryzysy, straty,
• trudności w relacjach z bliskimi,
• trudności wychowawczych.

Jestem psychoterapeutą, psychologiem i trenerem. Ukończyłam:
• Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim,
• Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
• Szkołę Trenerów przy Stowarzyszeniu OPTA,
• Studia podyplomowe „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych - pomoc dziecku i rodzinie” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej, oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Otwocku, od 2004r. pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Reprezentuję nurt psychoterapii integratywnej, korzystam z metod wypracowanych przez różne nurty psychoterapeutyczne, uznane za efektywne i dostosowuję je do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Swoją pracę superwizuję u Superwizora PTP mgr. Piotra Fijewskiego.

Psychoterapię indywidualną poprzedzają 3 spotkania o charakterze konsultacyjnym i diagnostycznym. Kończą się one ustaleniem najbardziej adekwatnej formy pomocy i zawarciem kontraktu terapeutycznego. Spotkania odbywaja się raz w tygodniu w cyklu krótko, bądź długoterminowym w zależności od potrzeb pacjenta i zawartego kontraktu.

Sesja trwa 50 min.

Cennik:
Konsultacje: 140 zł/ sesja
Psychoterapia: 120 zł/ sesja

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.

mgr Aleksandra Czerniawska – Mroczek – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Psychologii Klinicznej SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (rekomendowanej przez PTTPB oraz AEBCT).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w trakcie stażu w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego na Oddziale Całodobowym oraz Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a także na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Byłam również stażystką w Ośrodku Wsparcia, Warsztacie Terapii Zajęciowej i Klubie Pacjenta w ramach Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” w Warszawie.

Obecnie pracuję jako psycholog w Centrum Pomocy Duchowej oraz odbywam staż zawodowy w Poradni Zdrowia Psychicznej przy SZPZLO Praga Południe. W dalszym ciągu doskonalę umiejętności zawodowe oraz poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną osobom, które:
- potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji osobistej lub zawodowej
- doświadczają różnych trudności emocjonalnych (smutek, przygnębienie, lęk, złość)
- nie radzą sobie ze stresem w codziennym życiu
- doświadczają trudności w kontrolowaniu swoich zachowań i nawyków
- nie radzą sobie w nawiązywaniu relacji społecznych
- chcą lepiej poznać siebie i swoje potrzeby

Sesja trwa 50 min
Konsultacja: 140zł/sesja
Psychoterapia: 120 zł/sesja

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić: tel. 698-046-006.